My Cart

Close

Thailand's Biggest Surf & SUP Shop

การจัดวางฟิน ของ Longboard

Posted on September 29 2019

เลื่อนฟินไปข้างหน้า สำหรับคลื่นขนาดเล็กกว่าปกติ หรือเพื่อให้บอร์ดหมุนง่ายและเปลี่ยนทิศทางได้ฉับไวขึ้น ข้อเสียอาจทำให้บอร์ดหมุนออกนอกทิศทางได้

เลื่อนฟินออกไปข้างหลังสำหรับคลื่นใหญ่ ควบคุมได้ดี Nose-Riding ที่ดีกว่าเลี้ยวในมุมกว้างๆยาวๆ

การหาตำแหน่งที่ดีที่สุด ให้เริ่มจากเอาฟินวางไว้ในตำแหน่งใกล้ๆตรงกลางของร่องฟิน

หากรู้สึกว่าเลี้ยวหรือหมุนยาก ให้ลองขยับไปช้างหน้า 1ซม และลองดูอีกครั้ง ขยับจนได้ตำแหน่งที่เหมาะสม

ถ้าบอร์ดหมุนออกนอกทิศทางบ่อยเกินไป ให้เลื่อนขยับไปทางหาง (ข้างหลัง) จนได้ตำแหน่งที่เหมาะสม

 

การใช้ฟินตัวเดียวจะดีกว่าสำหรับNose-Riding..และคลาสสิค Longboard ส่วนการเพิ่มฟินข้างๆ จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการควบคุมและเปลี่ยนทิศทางของผู้เล่นได้ดียิ่งขึ้น

สนุกกับการโต้คลื่นครับ

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing