Inflatable SUP Care Tips

Inflatable SUP Care Tips

Inflatable SUP Care Tips

 

 

คำแนะนำการใช้แล ดูแล และเก็บรักษาบอร์ด SUP เป่าลม

ยืดอายุการใช้งานให้บอร์ดของคุณ


ระหว่างใช้งาน

  • เติมลมตามคำแนะนำเท่านั้น ห้ามเติมลมในปริมาณที่มากจนเกินไป
  • เก็บบอร์ดไว้ในร่มเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว
  • หากจำเป็นต้องทิ้งไว้กลางแดด ให้ทำการปล่อยลมออกเสียก่อน
  • หลีกเลี่ยงการขูดขีดของบอร์ดหรือฟินกับสิ่งมีคมต่างๆ เช่น โชดหินและประการังหิน


หลังการใช้งาน

  • ทำความสะอาดบอร์ดและอุปกรณ์ด้วยน้ำจืดทุกครั้งหลังใช้
  • หากใช้สบู่ให้เลือกแบบอ่อนโยน อย่าใช้แบบมีส่วนผสมของสารเคมีหริอผงซักฟอก
  • ทิ้งบอร์ดให้แห้งสนิทก่อนนำไปเก็บ


การเก็บรักษา

  • เก็บไว้ในที่อากาศเย็น แห้ง อากาศถ่ายเท และไกลจากแสงแดด
  • วิธีเก็บรักษาที่ดีที่สุดคือขยายบอร์ดออกมาแล้วเติมลมไว้นิดหน่อย
  • หากไม่มีพื้นที่สำหรับเก็บแบบขยาย, ให้เก็บไว้แบบพับหลวมๆไม่แน่นมาก

Meet the Author

Add some profile text to talk about the author

Subscribe

Explain the benefits of subscribing